Obra Cultural Balear

L'Obra Cultural Balear és una entitat fundada l'any 1962 per promoure la llengua i la cultura pròpia i defensar el dret de les Illes Balears al ple autogovern. 
L'Obra Cultural Balear fa feina a partir de tres eixos, que comparteix amb les altres entitats integrants de la Federació Llull (Acció Cultural del País Valencià i Òmnium Cultural): LLENGUA, CULTURA i PAÍS


LLENGUA
 • Treballa per la promoció i l'ús ple de la llengua catalana a les Illes Balears
 • Vetlla per assegurar el compromís dels poders públics amb el procés de normalització lingüística
 • Organitza activitats per potenciar la llengua i la cultura pròpies de les Balears
 • Treballa per la plena integració lingüística i cultural dels nouvinguts
 • Manté l'Oficina de Drets Lingüístics, que vetla pels dret dels catalanoparlants a fer servir el seu idioma
 • Acull i dóna suport a diverses associacions que treballen per la llengua en àmbits específics (Joves de Mallorca per la Llengua, El Mirall, Grup Blanquerna, Voltor, Moviment d'Escoles Mallorquines, Centre de Serveis Lingüístics Paraula...)
CULTURA
 • Organitza campanyes de sensibilització, reivindicació i resposta que refermen la realitat cultural de la nostra terra
 • Manté el Fòrum OCB, que és un referent en el debat polític i social de la nostra terra
 • Manté diverses comissions de feina (consell assessor, comissió intercultural, comissió de voluntariat, comissió de cultura popular...)
 • Organitza activitats per als socis (viatges, visites culturals...)
 • Organitza la Nit de la Cultura, on es lliuren els Premis 31 de Desembre, que és un gran aparador per a la cultura produïda a les Illes Balears
PAÍS
 • Promou el debat i la mobilització en favor del nostre ple autogovern
 • Té milers de socis i una vintena de delegacions territorials. És un punt de trobada de la societat civil: una casa comuna generadora d'idees i projectes que han de permetre afrontar els nous reptes que planteja la societat canviant en la qual vivim
 • Intervé en les qüestions d'actualitat que tenen transcendència o afecten la nostra societat
 • Coordina les seves accions en el marc dels Països Catalans amb Acció Cultural del País Valencià i amb Òmnium Cultural a través de la Federació Llull